¿NECESSITA UN DOCTOR? ¡DEMANI CITA ARA!

Entri i possis en contacte amb nosaltres fàcilment per conertar cita.

001

Ecografia urològica

És un estudi per imatge de l’arbre urològic sense efectes secundaris coneguts a través d’un aparell d’ultrasons

001

Urodinàmica

L’objecte d’aquesta prova és el de conèixer quin és el seu comportament miccional pel que fa al funcionament de la seva bufeta i uretra.
Amb el procediment podrem conèixer com reacciona la seva bufeta a l’ompliment, com es modifica la pressió dins d’ella i si accepta el líquid de manera normal o desenvolupa espasmes no controlables per vostè. Així mateix podrem avaluar si orina amb suficient força i aconsegueix buidar completament la bufeta o hi ha problemes de tipus obstructiu o incontinència d’orina.
El coneixement exacte del comportament del seu bufeta és útil a l’hora d’establir el correcte tractament dels seus problemes miccionals.
La prova consisteix en la introducció d’una petita sonda per la uretra fins a la bufeta i l’ompliment lent de la mateixa amb sèrum. Al llarg de l’ompliment vostè anirà indicant quan nota per primera vegada el líquid, així com quan apareix el primer desig d’orinar, el desig moderat i el fort desig miccional. Indicar també si presenta imperiositat, dolor i altres sensacions d’acord apareguin al llarg del procediment.

001

Fluxometria

És la prova que permet veure la corba de la micció a través d’una balança i un cronòmetre

001

Videocitoscopia flexible

Mitjançant aquesta tècnica, utilitzant un vídeo endoscopi flexible, el metge veu l’interior de la bufeta i de la uretra. Es realitza habitualment en règim ambulatori i anestèsia local (gel anestèsic en uretra) que minimitza les molèsties, i les fa totalment tolerables.
Està indicada per a l’estudi de l’hematúria, cistitis de repetició, de vegades, de l’adenoma de pròstata, així com per a les revisions després de la resecció de tumors vesicals. En ocasions es pot col·locar o retirar un catèter a urèter.

001

Ecografies de parts toves

És una ecografia doppler on es pot veure el flux arterial i venós dels òrgans externs masculins.

001

PCA3

L’anàlisi PCA3 és una anàlisi genètica per ajudar en el diagnòstic del càncer de pròstata.
Es recull una mostra d’orina després d’un tacte rectal per determinar el valor de PCA3.
El PCA3 és específic per al càncer de pròstata i, a diferència del PSA, no està afectat
per l’engrandiment de la pròstata o altres malalties de la pròstata no canceroses.
El PCA3, a més, no es veu influenciat per la presa de medicaments com ara finasteride o Dutasteride.
El valor de PCA3, a més del tacte rectal i el PSA, proporciona informació útil per ajudar a decidir si s’ha de fer una biòpsia o si aquesta pot retardar-se.
Si vostè ha tingut una biòpsia positiva, el valor de PCA3 pot proporcionar informació addicional sobre l’agressivitat del càncer. Això pot ajudar a decidir quin tractament és l’apropiat.
El PCA3 presenta un major valor predictiu positiu i major valor predictiu negatiu, respecte al PSA.
El PCA3 mostra una sensibilitat del 47-68% i una especificitat del 55-72%.

001

FISCH per tumor vesical

El FISCH utilitza sondes de DNA marcades amb un fluoròfor per detectar o confirmar anomalies genètiques o cromosòmiques que generalment estan més enllà de la capacitat de resolució de la citogenètica de rutina. En primer lloc, la mostra de DNA es desnaturalitza, procés que separa les filaments complementaris de l’estructura en doble hèlix del DNA. A la mostra desnaturalitzada se li afegeix la sonda d’interès, marcada amb un fluoròfor, que s’associarà al DNA de la mostra en el lloc diana, en el procés denominat hibridació, on es torna a formar una doble hèlix. El senyal emès per la sonda s’observa mitjançant un microscopi de fluorescència i així la mostra de DNA es pot classificar segons la presència o absència del senyal.